Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality :

K možnému šíření kontaminace v důsledku požárů u černobylské elektrárny

K možnému šíření kontaminace v důsledku požárů u černobylské elektrárny

V 2. dubnovém týdnu proběhla médii zpráva o požárech v oblasti havarované černobylské jaderné elektrárny. Ani na jednom z 10 monitorovacích míst ČR jsme v krátkodobých měřeních dosud nezaznamenali žádnou významně zvýšenou úroveň radioaktivní kontaminace Cs-137 v ovzduší.

K možnému šíření kontaminace v důsledku požárů u černobylské elektrárny - Více...

Kompletace pilotní monitorovací minisítě pro on-line monitorování gama aktivity povrchových vod

Kompletace pilotní monitorovací minisítě pro on-line monitorování gama aktivity povrchových vod

Dne 22.10.2019 proběhla komplikovaná instalace stanice pro on-line monitorování gama aktivity ve vodě do boční stěny přehradní nádrže Kořensko.

Kompletace pilotní monitorovací minisítě pro on-line monitorování gama aktivity povrchových vod - Více...

Prezentace projektu RAMESIS na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 24 v Hradci Králové

Prezentace projektu RAMESIS na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 24 v Hradci Králové

Ve dnech 30. 8. - 1. 9. 2019 proběhla v prostorách Univerzity Hradec Králové konference “Veletrh nápadů učitelů fyziky” kde jsme prezentovali projekt RAMESIS.

Prezentace projektu RAMESIS na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 24 v Hradci Králové - Více...

SÚRO se s mezinárodním týmem vědců podílel na objasnění úniku Ruthenia

SÚRO se s mezinárodním týmem vědců podílel na objasnění úniku Ruthenia

Ruthenium se od 29. září 2017 vyskytovalo v ovzduší ČR i v některých dalších státech Evropy. Jeden ze světově nejprestižnějších a komplexních víceoborových vědeckých časopisů, americký Proceedings of the National Academy of Sciences zveřejnil o celé události podrobnou studii.

SÚRO se s mezinárodním týmem vědců podílel na objasnění úniku Ruthenia - Více...

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

je veřejnou výzkumnou institucí zabývající se odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva Bartoškova 28před ionizujícím zářením.

Sídlo našeho ústavu je v Praze, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4.

Více ...

Oznámení:

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na ředitele ústavu

Rada Státního ústavu radiační ochrany v.v.i. vyhlašuje podle § 17 a § 18 odst. (2), písm. h) Zák.č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Státního ústavu radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce, se sídlem Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 (dále jen SÚRO, v.v.i.).

Předpokládaný termín nástupu do funkce je 1.6.2021.

Podrobnosti k výběrovému řízení jsou zde ke stažení.

 

Kurzy radiační ochrany

Ústav poskytuje vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany, které splňuji všechny požadavky na vysokou odbornou úroveň.

Na základě Rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/OEHO/1053/2013 ze dne 3.5.2013 je Ústav oprávněn pořádat kurzy, které jsou další odbornou přípravou vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Po dohodě Ústav pořádá kurzy a školení v oblasti radiační ochrany podle potřeb zájemců.

Více ...

Výzkumná činnost

ústavu je orientována na výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu a to v oblastech:

  • - bezpečnostního výzkumu
  • - výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření
  • - výzkumu lékařské expozice
  • - výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření

Více ...

Radiační monitorovací síť

Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí Radiační monitorovací sítě (RMS). Jejím řízením je pověřen
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle něho, tj. jeho Regionálních center (RC) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚR
OdberAerosolu_v_SURO.jpgO) a držitelů povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti RMS podílejí organizace ....

Více ...

Radon a přírodní ozáření

Přírodnímu ozáření byly organismy vystaveny odjakživa a do značné míry nevyhnutelně. Dávky obyvatelstvuToto ozáření je přitom nerovnoměrné - některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr a ve výjimečných případech jsou na samé hranici dávek pro deterministické účinky záření.

Více ...

Lékařské ozáření

je definováno jako vystavení pacientů ionizujícímu záření v rámci jejich lékařského vyšetření nebo léčby.

Tato definice přijatá zákonem č.18/1997 Sb.(tzv. atomový zákon) byla, v souladu s požadavky Směrnice rady EU 97/43 Euratom o ochraně zdraví osob v souvislosti s lékařským ozářením, ...

Více ...

Systém kvality ústavu

je založen především na akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Předmětem akreditace je měření obsahu radionuklidů ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadních materiálech, vzorcích potravního řetězce, vodě a dalších složkách životního prostředí a stanovování dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany.

Více ...

Občanské monitorovací sítě

RAMESIS - Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí.

Aplikace RAMESIS

Informační portál