Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality :

Vzpomínka na kolegyni Helenu Žáčkovou

Vzpomínka na kolegyni Helenu Žáčkovou

Se zármutkem oznamujeme, že v neděli 14. března 2021 zemřela naše kolegyně Ing. Helena Žáčková.

Vzpomínka na kolegyni Helenu Žáčkovou - Více...

25 let Státního ústavu radiační ochrany

25 let Státního ústavu radiační ochrany

U příležitosti 25 let existence našeho ústavu jsme vydali sborník věnovaný historii a významným údálostem z naší činnosti.

25 let Státního ústavu radiační ochrany - Více...

Mírně zvýšené koncentrace některých umělých radionuklidů v ovzduší v červnu na severu Evropy

Mírně zvýšené koncentrace některých umělých radionuklidů v ovzduší v červnu na severu Evropy

Několik stanic monitorujících radionuklidy v ovzduší na severu Evropy (Finsko, Švédsko) detekovaly nepatrné koncentrace některých umělých radionuklidů, jež běžně detekovány nejsou (Ru-103, Cs-134, Co-60, Nb-95, Zr-95 a Ce-141) a mírně zvýšené koncentrace Cs-137.

Mírně zvýšené koncentrace některých umělých radionuklidů v ovzduší v červnu na severu Evropy - Více...

K možnému šíření kontaminace v důsledku požárů u černobylské elektrárny

K možnému šíření kontaminace v důsledku požárů u černobylské elektrárny

V 2. dubnovém týdnu proběhla médii zpráva o požárech v oblasti havarované černobylské jaderné elektrárny. Ani na jednom z 10 monitorovacích míst ČR jsme v krátkodobých měřeních dosud nezaznamenali žádnou významně zvýšenou úroveň radioaktivní kontaminace Cs-137 v ovzduší.

K možnému šíření kontaminace v důsledku požárů u černobylské elektrárny - Více...

Kompletace pilotní monitorovací minisítě pro on-line monitorování gama aktivity povrchových vod

Kompletace pilotní monitorovací minisítě pro on-line monitorování gama aktivity povrchových vod

Dne 22.10.2019 proběhla komplikovaná instalace stanice pro on-line monitorování gama aktivity ve vodě do boční stěny přehradní nádrže Kořensko.

Kompletace pilotní monitorovací minisítě pro on-line monitorování gama aktivity povrchových vod - Více...

Prezentace projektu RAMESIS na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 24 v Hradci Králové

Prezentace projektu RAMESIS na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 24 v Hradci Králové

Ve dnech 30. 8. - 1. 9. 2019 proběhla v prostorách Univerzity Hradec Králové konference “Veletrh nápadů učitelů fyziky” kde jsme prezentovali projekt RAMESIS.

Prezentace projektu RAMESIS na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 24 v Hradci Králové - Více...

Infoportál RMU

SÚRO provozuje Informační portál pro radiační mimořádné události.

Na něm najdete jak informace týkající se aktuální radiační situace, tak i různé články, odkazy na další informační zdroje a odpovědi na vaše otázky

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

je veřejnou výzkumnou institucí zabývající se odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva Bartoškova 28před ionizujícím zářením.

Sídlo našeho ústavu je v Praze, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4.

Více ...

Výzkumná činnost

ústavu je orientována na výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu a to v oblastech:

  • - bezpečnostního výzkumu
  • - výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření
  • - výzkumu lékařské expozice
  • - výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření

Více ...

Oznámení:

Státní ústav radiační ochrany vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího Oddělení informačních a komunikačních technologií

Podrobnosti k výběrovému řízení jsou zde ke stažení.

Uzávěrka přihlášek je 7. 7. 2022

 

Kurzy radiační ochrany

SÚRO působí ve vzdělávání v oblasti radiační ochrany formou e-learningových, prezenčních i online kurzů. 
Pořádáme kurzy odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany a kurzy další odborné přípravy.

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany se bude konat 5. – 7. dubna 2022 prezenční formou.

Více ...

Radiační monitorovací síť

Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí Radiační monitorovací sítě (RMS). Jejím řízením je pověřen
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle něho, tj. jeho Regionálních center (RC) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚR
OdberAerosolu_v_SURO.jpgO) a držitelů povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti RMS podílejí organizace ....

Více ...

Radon a přírodní ozáření

Přírodnímu ozáření byly organismy vystaveny odjakživa a do značné míry nevyhnutelně. Dávky obyvatelstvuToto ozáření je přitom nerovnoměrné - některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr a ve výjimečných případech jsou na samé hranici dávek pro deterministické účinky záření.

Více ...

Lékařské ozáření

je definováno jako vystavení pacientů ionizujícímu záření v rámci jejich lékařského vyšetření nebo léčby.

Tato definice přijatá zákonem č.18/1997 Sb.(tzv. atomový zákon) byla, v souladu s požadavky Směrnice rady EU 97/43 Euratom o ochraně zdraví osob v souvislosti s lékařským ozářením, ...

Více ...

Systém kvality ústavu

je založen především na akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Předmětem akreditace je měření obsahu radionuklidů ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadních materiálech, vzorcích potravního řetězce, vodě a dalších složkách životního prostředí a stanovování dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany.

Více ...

Občanské monitorovací sítě

RAMESIS - Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí.

Aplikace RAMESIS

Informační portál