Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality :

Únik malého množství selenu 75 z belgického výzkumného centra SCK CEN – v ovzduší ČR nebyl detekován

Únik malého množství selenu 75 z belgického výzkumného centra SCK CEN – v ovzduší ČR nebyl detekován

Podle informací z belgického jaderného výzkumného centra SCK CEN došlo 15.05. 2019 přes komín ventilačního systému k uvolnění malého množství radioaktivního selenu 75 (Se-75) do ovzduší. K úniku došlo během výrobní manipulace s kapslí obsahující uvedený radionuklid, který se využívá v této podobě v defektoskopii.

Únik malého množství selenu 75 z belgického výzkumného centra SCK CEN – v ovzduší ČR nebyl detekován - Více...

Mezinárodní setkání setkání leteckých skupin

Mezinárodní setkání setkání leteckých skupin

Ve dnech 21. - 22.5.2019 uspořádalo SÚRO v.v.i. a NUVIA a.s. setkání leteckých skupin: „International Meeting on Airborne Gamma-ray Spectrometric Software“ v Praze.

Mezinárodní setkání setkání leteckých skupin - Více...

SÚRO uspořádal druhé mezinárodní porovnání kontinuálních monitorů radonu.

SÚRO uspořádal druhé mezinárodní porovnání kontinuálních monitorů radonu.

Porovnání proběhlo v rámci projektu IAEA Regional Training Course on Inter-Comparison of Active Radon Monitors, 2018-09-20, Reference: TN-RER9153-1801032.

SÚRO uspořádal druhé mezinárodní porovnání kontinuálních monitorů radonu. - Více...

Skupina zaměstnanců SÚRO se stala skutečným Ježíškovým vnoučetem.

Skupina zaměstnanců SÚRO se stala skutečným Ježíškovým vnoučetem.

Díky tomu zažili dvě obyvatelky z Domova seniorů Kladno krásné Vánoce. Paní Linda (76 let) dostala mechanický invalidní vozík a paní Anna (89 let) speciální pružinovou matraci.

Skupina zaměstnanců SÚRO se stala skutečným Ježíškovým vnoučetem. - Více...

Seminář „Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“

Seminář „Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“

Ministerstvo zemědělství společně se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany zorganizovaly dne 24. října 2018 v prostorách Ministerstva zemědělství odborný seminář „Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“

Seminář „Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“ - Více...

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

je veřejnou výzkumnou institucí zabývající se odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva Bartoškova 28před ionizujícím zářením.

Sídlo našeho ústavu je v Praze, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4.

Více ...

Oznámení:

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na ředitele ústavu

Rada Státního ústavu radiační ochrany v.v.i. vyhlašuje podle § 17 a § 18 odst. (2), písm. h) Zák.č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Státního ústavu radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce, se sídlem Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 (dále jen SÚRO, v.v.i.).

Předpokládaný termín nástupu do funkce je 1.6.2021.

Podrobnosti k výběrovému řízení jsou zde ke stažení.

 

Kurzy radiační ochrany

Ústav poskytuje vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany, které splňuji všechny požadavky na vysokou odbornou úroveň.

Na základě Rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/OEHO/1053/2013 ze dne 3.5.2013 je Ústav oprávněn pořádat kurzy, které jsou další odbornou přípravou vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Po dohodě Ústav pořádá kurzy a školení v oblasti radiační ochrany podle potřeb zájemců.

Více ...

Výzkumná činnost

ústavu je orientována na výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu a to v oblastech:

  • - bezpečnostního výzkumu
  • - výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření
  • - výzkumu lékařské expozice
  • - výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření

Více ...

Radiační monitorovací síť

Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí Radiační monitorovací sítě (RMS). Jejím řízením je pověřen
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle něho, tj. jeho Regionálních center (RC) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚR
OdberAerosolu_v_SURO.jpgO) a držitelů povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti RMS podílejí organizace ....

Více ...

Radon a přírodní ozáření

Přírodnímu ozáření byly organismy vystaveny odjakživa a do značné míry nevyhnutelně. Dávky obyvatelstvuToto ozáření je přitom nerovnoměrné - některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr a ve výjimečných případech jsou na samé hranici dávek pro deterministické účinky záření.

Více ...

Lékařské ozáření

je definováno jako vystavení pacientů ionizujícímu záření v rámci jejich lékařského vyšetření nebo léčby.

Tato definice přijatá zákonem č.18/1997 Sb.(tzv. atomový zákon) byla, v souladu s požadavky Směrnice rady EU 97/43 Euratom o ochraně zdraví osob v souvislosti s lékařským ozářením, ...

Více ...

Systém kvality ústavu

je založen především na akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Předmětem akreditace je měření obsahu radionuklidů ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadních materiálech, vzorcích potravního řetězce, vodě a dalších složkách životního prostředí a stanovování dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany.

Více ...

Občanské monitorovací sítě

RAMESIS - Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí.

Aplikace RAMESIS

Informační portál