Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality :

SÚRO podporuje monitorování radiační situace na Ukrajině

SÚRO podporuje monitorování radiační situace na Ukrajině

Platforma Safecast zveřejnila informace o monitorování radiační situace na Ukrajině, na kterém se podílí i SÚRO - viz článek na webu safecast: Over 300,000 data points gathered by #bgeigies4ukraine !

SÚRO podporuje monitorování radiační situace na Ukrajině - Více...

Další kurz odborné přípravy

Další kurz odborné přípravy

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany se bude konat od 11. do 13. října 2022

Další kurz odborné přípravy - Více...

SÚRO na Veletrhu vědy

SÚRO na Veletrhu vědy

SÚRO představí nejen studentům ukázku své odborné činnosti na veletrhu vědy v areálu PVA EXPO Praha ve dnech 2. až 4. června 2022

SÚRO na Veletrhu vědy - Více...

V rámci současné invaze ruských okupačních vojsk na území Ukrajiny je SÚRO zapojeno do mezinárodních týmů hodnotících aktuální situaci a vyhodnocujících rizika vzhledem k jaderné bezpečnosti v Evropě.

V rámci expertní skupiny WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) k situaci na Ukrajině SÚRO představuje hlavního poskytovatele technických analýz v rámci hodnocení a predikce událostí na jaderných zařízeních na Ukrajině. To především díky týmu pracovníků a jejich výsledků z projektů v roce 2020 oceněných cenou ministra vnitra za bezpečnostní výzkum na českých jaderných elektrárnách, které jsou typově shodné s těmi na Ukrajině.

V rámci současné invaze ruských okupačních vojsk na území Ukrajiny je SÚRO zapojeno do mezinárodních týmů hodnotících aktuální situaci a vyhodnocujících rizika vzhledem k jaderné bezpečnosti v Evropě. - Více...

Informační portál pro radiační mimořádné události

Informační portál pro radiační mimořádné události

SÚRO na svých stránkách zprovoznilo „Informační portál pro radiační mimořádné události“, kde zveřejňuje informace týkající se aktuální situace i různé články, odkazy na další informační zdroje a odpovědi na vaše otázky.

Informační portál pro radiační mimořádné události - Více...

Prohlášení generálního ředitele MAAE k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), že areál Záporožské jaderné elektrárny (JE) byl přes noc ostřelován a generální ředitel Rafael Mariano Grossi okamžitě hovořil s premiérem Denysem Shmyhalem a národním jaderným regulátorem a provozovatelem země o vážné situaci.

Prohlášení generálního ředitele MAAE k situaci na Ukrajině - Více...

Výsledky předběžných (rychlých) analýz obsahu radionuklidů v ovzduší

SÚRO kromě přesných měření radionuklidů v ovzduší provádí i předběžná měření. Ta jsou z fyzikálních důvodů méně přesná, avšak přinášejí výsledky mnohem rychleji. Zde jsou za poslední týdny.

Výsledky předběžných (rychlých) analýz obsahu radionuklidů v ovzduší - Více...

Infoportál RMU

SÚRO provozuje Informační portál pro radiační mimořádné události.

Na něm najdete jak informace týkající se aktuální radiační situace, tak i různé články, odkazy na další informační zdroje a odpovědi na vaše otázky

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

je veřejnou výzkumnou institucí zabývající se odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva Bartoškova 28před ionizujícím zářením.

Sídlo našeho ústavu je v Praze, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4.

Více ...

Výzkumná činnost

ústavu je orientována na výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu a to v oblastech:

  • - bezpečnostního výzkumu
  • - výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření
  • - výzkumu lékařské expozice
  • - výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření

Více ...

Kurzy radiační ochrany

SÚRO působí ve vzdělávání v oblasti radiační ochrany formou e-learningových, prezenčních i online kurzů. 
Pořádáme kurzy odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany a kurzy další odborné přípravy.

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany se bude konat 5. – 7. dubna 2022 prezenční formou.

Více ...

Radiační monitorovací síť

Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí Radiační monitorovací sítě (RMS). Jejím řízením je pověřen
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle něho, tj. jeho Regionálních center (RC) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚR
OdberAerosolu_v_SURO.jpgO) a držitelů povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti RMS podílejí organizace ....

Více ...

Radon a přírodní ozáření

Přírodnímu ozáření byly organismy vystaveny odjakživa a do značné míry nevyhnutelně. Dávky obyvatelstvuToto ozáření je přitom nerovnoměrné - některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr a ve výjimečných případech jsou na samé hranici dávek pro deterministické účinky záření.

Více ...

Lékařské ozáření

je definováno jako vystavení pacientů ionizujícímu záření v rámci jejich lékařského vyšetření nebo léčby.

Tato definice přijatá zákonem č.18/1997 Sb.(tzv. atomový zákon) byla, v souladu s požadavky Směrnice rady EU 97/43 Euratom o ochraně zdraví osob v souvislosti s lékařským ozářením, ...

Více ...

Systém kvality ústavu

je založen především na akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Předmětem akreditace je měření obsahu radionuklidů ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadních materiálech, vzorcích potravního řetězce, vodě a dalších složkách životního prostředí a stanovování dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany.

Více ...

Občanské monitorovací sítě

RAMESIS - Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí.

Aplikace RAMESIS

Informační portál