Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality :

SÚRO obdrželo Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2021

SÚRO obdrželo Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2021

Dne 30. září 2021 předal první náměstek vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiří Nováček Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2021 řešitelskému týmu SÚRO, v. v. i. a NUVIA a.s.

SÚRO obdrželo Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2021 - Více...

Kurzy další odborné přípravy

Kurzy další odborné přípravy

Připravili jsme kurzy další odborné přípravy pro oblast lékařského ozáření formou e-learningu.

Kurzy další odborné přípravy - Více...

Naše příspěvky na ETSON News

Naše příspěvky na ETSON News

Od 1. ledna 2021 se SÚRO stalo novým členem mezinárodní platformy ETSON (European Technical Safety Organisations Network), která sdružuje významné instituce plnící poslání TSO. Tyto organizace poskytují expertní podporu svým regulačním úřadům pro oblast jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.

Naše příspěvky na ETSON News - Více...

Vzpomínka na kolegyni Helenu Žáčkovou

Vzpomínka na kolegyni Helenu Žáčkovou

Se zármutkem oznamujeme, že v neděli 14. března 2021 zemřela naše kolegyně Ing. Helena Žáčková.

Vzpomínka na kolegyni Helenu Žáčkovou - Více...

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

je veřejnou výzkumnou institucí zabývající se odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva Bartoškova 28před ionizujícím zářením.

Sídlo našeho ústavu je v Praze, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4.

Více ...

Oznámení:

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici personalista/ka – mzdová účetní

Uzávěrka přihlášek 10. 11. 2021

Podrobnosti k výběrovému řízení jsou zde ke stažení.

 

Kurzy radiační ochrany

Ústav poskytuje vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany, které splňuji všechny požadavky na vysokou odbornou úroveň.

Na základě Rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/OEHO/1053/2013 ze dne 3.5.2013 je Ústav oprávněn pořádat kurzy, které jsou další odbornou přípravou vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Po dohodě Ústav pořádá kurzy a školení v oblasti radiační ochrany podle potřeb zájemců.

Více ...

Výzkumná činnost

ústavu je orientována na výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu a to v oblastech:

  • - bezpečnostního výzkumu
  • - výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření
  • - výzkumu lékařské expozice
  • - výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření

Více ...

Radiační monitorovací síť

Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí Radiační monitorovací sítě (RMS). Jejím řízením je pověřen
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle něho, tj. jeho Regionálních center (RC) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚR
OdberAerosolu_v_SURO.jpgO) a držitelů povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti RMS podílejí organizace ....

Více ...

Radon a přírodní ozáření

Přírodnímu ozáření byly organismy vystaveny odjakživa a do značné míry nevyhnutelně. Dávky obyvatelstvuToto ozáření je přitom nerovnoměrné - některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr a ve výjimečných případech jsou na samé hranici dávek pro deterministické účinky záření.

Více ...

Lékařské ozáření

je definováno jako vystavení pacientů ionizujícímu záření v rámci jejich lékařského vyšetření nebo léčby.

Tato definice přijatá zákonem č.18/1997 Sb.(tzv. atomový zákon) byla, v souladu s požadavky Směrnice rady EU 97/43 Euratom o ochraně zdraví osob v souvislosti s lékařským ozářením, ...

Více ...

Systém kvality ústavu

je založen především na akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Předmětem akreditace je měření obsahu radionuklidů ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadních materiálech, vzorcích potravního řetězce, vodě a dalších složkách životního prostředí a stanovování dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany.

Více ...

Občanské monitorovací sítě

RAMESIS - Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí.

Aplikace RAMESIS

Informační portál