Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality :

Únik malého množství selenu 75 z belgického výzkumného centra SCK CEN – v ovzduší ČR nebyl detekován

Únik malého množství selenu 75 z belgického výzkumného centra SCK CEN – v ovzduší ČR nebyl detekován

Podle informací z belgického jaderného výzkumného centra SCK CEN došlo 15.05. 2019 přes komín ventilačního systému k uvolnění malého množství radioaktivního selenu 75 (Se-75) do ovzduší. K úniku došlo během výrobní manipulace s kapslí obsahující uvedený radionuklid, který se využívá v této podobě v defektoskopii.

Únik malého množství selenu 75 z belgického výzkumného centra SCK CEN – v ovzduší ČR nebyl detekován - Více...

Mezinárodní setkání setkání leteckých skupin

Mezinárodní setkání setkání leteckých skupin

Ve dnech 21. - 22.5.2019 uspořádalo SÚRO v.v.i. a NUVIA a.s. setkání leteckých skupin: „International Meeting on Airborne Gamma-ray Spectrometric Software“ v Praze.

Mezinárodní setkání setkání leteckých skupin - Více...

CT studie SÚRO 2019

CT studie SÚRO 2019

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. provádí celonárodní studii CT vyšetření. S žádostí o spolupráci byla oslovena všechna CT pracoviště v ČR.

CT studie SÚRO 2019 - Více...

SÚRO uspořádal druhé mezinárodní porovnání kontinuálních monitorů radonu.

SÚRO uspořádal druhé mezinárodní porovnání kontinuálních monitorů radonu.

Porovnání proběhlo v rámci projektu IAEA Regional Training Course on Inter-Comparison of Active Radon Monitors, 2018-09-20, Reference: TN-RER9153-1801032.

SÚRO uspořádal druhé mezinárodní porovnání kontinuálních monitorů radonu. - Více...

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

je veřejnou výzkumnou institucí zabývající se odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva Bartoškova 28před ionizujícím zářením.

Sídlo našeho ústavu je v Praze, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4.

Více ...

Nabídka zaměstnání

Přijmeme pracovníka v oblasti Programátor, IT údržba a rozvoj

Požadavky: Orientace v oboru informačních technologií, všeobecná znalost správy operačních systémů Windows a Linux, znalost alespoň jednoho programovacího jazyka z níže vyjmenovaných a ochota se vzdělávat v dalších při řešení úkolů.

Výhodou: praxe v používání programovacích jazyků Python, php, Basic, R, Bash, znalost AJ,

Bližší informace u:

Ing. Zdeněk Borecký,

e-mail:

Kurzy radiační ochrany

Ústav poskytuje vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany, které splňuji všechny požadavky na vysokou odbornou úroveň.

Nejbližší termín Kurzu radiační ochrany podle Atomového zákona najdete na stránce Termíny kurzů a jak se přihlásit

Na základě Rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/OEHO/1053/2013 ze dne 3.5.2013 je Ústav oprávněn pořádat kurzy, které jsou další odbornou přípravou vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Po dohodě Ústav pořádá kurzy a školení v oblasti radiační ochrany podle potřeb zájemců.

Více ...

Výzkumná činnost

ústavu je orientována na výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu a to v oblastech:

  • - bezpečnostního výzkumu
  • - výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření
  • - výzkumu lékařské expozice
  • - výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření

Více ...

Radiační monitorovací síť

Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí Radiační monitorovací sítě (RMS). Jejím řízením je pověřen
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle něho, tj. jeho Regionálních center (RC) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚR
OdberAerosolu_v_SURO.jpgO) a držitelů povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti RMS podílejí organizace ....

Více ...

Radon a přírodní ozáření

Přírodnímu ozáření byly organismy vystaveny odjakživa a do značné míry nevyhnutelně. Dávky obyvatelstvuToto ozáření je přitom nerovnoměrné - některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr a ve výjimečných případech jsou na samé hranici dávek pro deterministické účinky záření.

Více ...

Lékařské ozáření

je definováno jako vystavení pacientů ionizujícímu záření v rámci jejich lékařského vyšetření nebo léčby.

Tato definice přijatá zákonem č.18/1997 Sb.(tzv. atomový zákon) byla, v souladu s požadavky Směrnice rady EU 97/43 Euratom o ochraně zdraví osob v souvislosti s lékařským ozářením, ...

Více ...

Systém kvality ústavu

je založen především na akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Předmětem akreditace je měření obsahu radionuklidů ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadních materiálech, vzorcích potravního řetězce, vodě a dalších složkách životního prostředí a stanovování dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany.

Více ...

Občanské monitorovací sítě

RAMESIS - Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí.

Aplikace RAMESIS

Informační portál