Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality :

Zemřel bývalý ředitel SÚRO Ing. Radim Filgas

Zemřel bývalý ředitel SÚRO Ing. Radim Filgas

Se zármutkem oznamujeme, že ve čtvrtek 25. listopadu 2021 zemřel náš milý kolega a bývalý ředitel SÚRO Ing. Radim Filgas.

Zemřel bývalý ředitel SÚRO Ing. Radim Filgas - Více...

Seminář k projektu „Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ  skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních  událostí“

Seminář k projektu „Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí“

Dne 24. 11. 2021 se konal odborný seminář pro inspektory SUJB zaměřený na prezentaci pilotních výsledků výzkumu Centra pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí.

Seminář k projektu „Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí“ - Více...

Seminář Národní radiační havarijní plán

Seminář Národní radiační havarijní plán

Dne 4. 11. 2021, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO, v. v. i.) uspořádal v pražském Lékařském domě odborný seminář zaměřený na prezentaci „Národního radiačního havarijního plánu“ (NRHP).

Seminář Národní radiační havarijní plán - Více...

SÚRO obdrželo Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2021

SÚRO obdrželo Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2021

Dne 30. září 2021 předal první náměstek vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiří Nováček Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2021 řešitelskému týmu SÚRO, v. v. i. a NUVIA a.s.

SÚRO obdrželo Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2021 - Více...

Kurzy další odborné přípravy

Kurzy další odborné přípravy

Připravili jsme kurzy další odborné přípravy pro oblast lékařského ozáření formou e-learningu.

Kurzy další odborné přípravy - Více...

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

je veřejnou výzkumnou institucí zabývající se odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva Bartoškova 28před ionizujícím zářením.

Sídlo našeho ústavu je v Praze, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4.

Více ...

Oznámení:

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici náměstek/kyně pro radiační ochranu

Podrobnosti k výběrovému řízení jsou zde ke stažení.

 

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici náměstek/kyně pro výzkum a vývoj

Podrobnosti k výběrovému řízení jsou zde ke stažení.

 

Uzávěrka přihlášek na obě místa je 10. 12. 2021

 

Kurzy radiační ochrany

Ústav poskytuje vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany, které splňuji všechny požadavky na vysokou odbornou úroveň.

Na základě Rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/OEHO/1053/2013 ze dne 3.5.2013 je Ústav oprávněn pořádat kurzy, které jsou další odbornou přípravou vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Po dohodě Ústav pořádá kurzy a školení v oblasti radiační ochrany podle potřeb zájemců.

Více ...

Výzkumná činnost

ústavu je orientována na výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu a to v oblastech:

  • - bezpečnostního výzkumu
  • - výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření
  • - výzkumu lékařské expozice
  • - výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření

Více ...

Radiační monitorovací síť

Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí Radiační monitorovací sítě (RMS). Jejím řízením je pověřen
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle něho, tj. jeho Regionálních center (RC) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚR
OdberAerosolu_v_SURO.jpgO) a držitelů povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti RMS podílejí organizace ....

Více ...

Radon a přírodní ozáření

Přírodnímu ozáření byly organismy vystaveny odjakživa a do značné míry nevyhnutelně. Dávky obyvatelstvuToto ozáření je přitom nerovnoměrné - některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr a ve výjimečných případech jsou na samé hranici dávek pro deterministické účinky záření.

Více ...

Lékařské ozáření

je definováno jako vystavení pacientů ionizujícímu záření v rámci jejich lékařského vyšetření nebo léčby.

Tato definice přijatá zákonem č.18/1997 Sb.(tzv. atomový zákon) byla, v souladu s požadavky Směrnice rady EU 97/43 Euratom o ochraně zdraví osob v souvislosti s lékařským ozářením, ...

Více ...

Systém kvality ústavu

je založen především na akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Předmětem akreditace je měření obsahu radionuklidů ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadních materiálech, vzorcích potravního řetězce, vodě a dalších složkách životního prostředí a stanovování dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany.

Více ...

Občanské monitorovací sítě

RAMESIS - Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí.

Aplikace RAMESIS

Informační portál