Výzkum SÚRO, v.v.i.

je podporován :

MV ČR

TA ČR

MŠMT

IAEA

Evropskou komisí

Česko-norským výzkumným programem

logo_tacr.png

Norské fondy