Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Systém kvality

Akreditace laboratoří Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.

 

Zkušební laboratoře SÚRO jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod č. 1479 podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Předmět akreditace

Měření obsahu radionuklidů ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadních materiálech, vzorcích potravního řetězce, vodě, lidském těle, biologických materiálech a dalších složkách životního prostředí a stanovování dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany

Osvědčení o akreditaci zkušebních laboratoří SÚRO - zde

Certificate of Accreditation of Testing Laboratory SÚRO - click

Platnost Osvědčení o akreditaci č. 755/2015 vydaného ČIA dne 2.1.2017 končí 9.6.2019