Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, ceník / Kurzy radiační ochrany / Termíny kurzů a jak se přihlásit

Termíny kurzů a jak se přihlásit

Termíny  Kurzů radiační ochrany pro vybrané pracovníky, organizované v souladu s ustanoveními Atomového zákona, jsou vypisovány zpravidla 2 až 3 běhy za rok.

V roce 2017 se uskuteční v těchto termínech:

1. běh duben 2017
2. běh  září 2017

Upřesnění termínů  bude oznámeno v dostatečém předstihu před zahájením kurzu.

Při nižším počtu zájemců o kurz nebo o paralelní sekci budou přihlášení účastníci (po dohodě ) přesunuti do kurzu v nejbližším možném dalším termínu.

odborná garantka kurzů: Ing. Helena Žáčková, helena.zackova@suro.cz
organizační garant kurzů: Šárka Janštová, tel. 226 518 108,

 Přihlášení do kurzů :

Pro předběžné přihlášení na kurz vyplňte prosím tuto předběžnou přihlášku a zašlete ji  mailem na adresu nebo poštou na naši písemnou adresu.

Chcete-li se zúčastnit kteréhokoliv dalšího kurzu, zašlete prosím krátký email na adresu: .
V mailu uveďte o který termín máte zájem, o kolik účastníků se bude jednat, v jakém oboru pracujete (průmyslové aplikace, lékařské ozáření, radionuklidové zdroje záření, rentgeny apod.) a spojení na Vás.

V návaznosti na váš předběžný zájem, vás v dostatečném časovém předstihu před termínem kurzu vyzveme k zaslání závazné přihlášky.

Mimořádné termíny Kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona :

Ústav nabízí možnost vyhlásit jeho uspořádání za předpokladu splnění podmínky počtu zájemců.

Požadavek na uspořádání  mimořádného Kurzu radiační ochrany je potřeba zadat nejméně 6 týdnů před předpokládaným termínem.  
Podmínky účasti vybraných pracovníků a cenu  kurzu  určují Podmínky účasti vybraných pracovníků na Kurzech radiační ochrany podle Atomového zákona a způsob přihlášení na tento Kurz

Další kurzy a školení v oblasti radiační ochrany, jejichž náplň,  rozsah a délka by vycházely z  potřeby zájemce budou připraveny na základě smlouvy mezi zájemcem a zástupcem Ústavu.

Požadavek na uspořádání kurzu je potřeba zadat nejméně 6 týdnů před předpokládaným termínem.

Předběžné informace je možno získat u organizačního garanta kurzů paní Šárky Janštové, tel. 226 518 108 nebo na elektronické adrese

Cena kurzu se řídí Ceníkem služeb SÚRO v.v.i.